เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า BENYสามารถควบคุมได้ด้วยแอปอัจฉริยะผ่านการเชื่อมต่อ WIFI หรือ Bluetooth:
✔ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบบรวมหนึ่งต่อหนึ่งโดยการรีเซ็ตรหัสผ่าน ป้องกันไม่ให้เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ถูกขโมย
✔ ดูข้อมูลและสถานะการชาร์จ;
✔ ตั้งค่าการชาร์จแบบต่างๆ กระแสไฟ โหมด DLB ฯลฯ
✔การชาร์จตามกำหนดเวลา;
✔อัพเดตเฟิร์มแวร์