การออกแบบภายในมีคอนแทคเพื่อตัดสายดิน เมื่อสาย PEN ถูกตัดออก การเชื่อม KM1 และ KM2 จะตัดการเชื่อมต่อทันทีโดยอัตโนมัติ มีเพียงกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอ่อนระหว่างสาย CP และ PE ถึง L ค่าปัจจุบันคือ น้อยกว่า 1mA ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้ารั่วที่ร่างกายรับรู้ได้น้อยที่สุด ผู้ใช้งานสามารถปลดตัวเองออกได้ ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย