ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ BENY EV Charger ทำงานร่วมกับ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

มารีวิวเครื่องชาร์จ BENY กัน จุดเริ่มต้นก่อนมองหาเครื่องชาร์จที่รองรับ DLB ( Dynamic Load Balancing) ก็คือผมได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ก่อนเลือกใช้รถไฟฟ้า ในที่นี้ขอเรียกโซล่าเซลล์ย่อ ๆ ว่า PV (มาจาก Photovoltaic Cell อ้างอิงจาก เซลล์แสงอาทิตย์ - วิกิพีเดีย ) โดย  PV ที่เลือกใช้ยี่ห้อ Enphase เป็นแบบ Micro-Inverter   หรือจะมี Invester 1 ตัวต่อ 1 แผง ดังรูป

ติดตั้ง Rolec EV Charger เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle 200,000 จุดทั่วโลก

จากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRIC VEHICLE : EV) และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของการชาร์จที่เพิ่มขึ้น Rolec EV จึงภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จในการติดตั้งจุดชาร์จ 200,000 จุด..